Värt att veta

Bondepraktikan April DelIV

2008-04-02 17:35 #0 av: Hawknestgrove

Den första värmen kom igår, tranorna har kommit till Hornborgasjön och vi har fått långa dagar.....

 April månad

Aprilis, April månad, hafwer
30 dagar.

Dagen är 12 timmar och 46 minuter lång.
Och Solen löper i Oxen, och är deruti ifrån den 11 dag
Aprilis, intill den 12 Maj.

April månad säger:

April månad kallar man mig,
Att plöja och så lärer jag dig,
Jag låter slå nu min median,
Att jag min sundhet hafwa kan.

I April månad skall man bruka en god drick, som gifwer menniskan ett sundt lif; rättika och kabutz skall man icke öfwerflödigt bruka, förty de gifwa ondt flott. Man må wäl låta medianen och sätta koppor.

Uti Oxen är godt att göra bröllop, att afwänja barn, att bygga, köpa och sälja, godt är att så och plantera. Ett barn, som är födt under Oxen, får godt och saktmodigt mål samt känner sig gerna sjelf uti sitt samwete, han hafwer breda skuldror och ett trindt ansigte med en förmängd färga, ett högt bröst, och hafwer ett ärr på den ena armen, han är också stilla, talar litet och förtjenar liten tack för sina wälgerningar, som han gör emot andra. Dock blifwer han bedrägelig, och bedrager gerna den, som honom wäl betror. Han hafwer också begäran att blifwa rosad av hwar man, han blifwer mycket begåfwad af högfärdighet, och blifwer öfwerflödigt wis.

När som solen är uti Oxen hafwer ahn lycka och winning uti alla handlingar, och hwad som han helst begynner, och om han är född om natten, då blifwer han rik. Uti Krabban hafwer han lycka att wandra. Uti Lejonet skall han hwarken köpa eller sälja, han öfwerlefwer fader och moder, hans barn blifwa mest pigor. Uti Wigten hafwer han hufwudwärk. Skytten är honom ett dödligt tecken. Uti Getebocken hafwer han lycka hos mäktige herrar. Uti Wattumannen blifwer han rik. Uti Fisken hafwer han lycka att köpa och sälja. Uti Wäduren skall han wakta sig för hastiga wittnesbörd, som honom skall wederfaras af somliga, dock falskeligen; han skall också taga sig wara för blindt folk, och för swart skägg. Och de andre färgor äro honom lycksamme. Och om han lefwer uti 28 år, då kommer han till 70 år.


Texten är hämtad från 1875 års Bondepraktika.

April märkesdagar: 4/4 Ambrosius var inte populär med sitt snöfall.

Den dagen var Ambrosius ute och körde med sina vita hästar.

14-16/4 "Nysommarnätterna" skall vara likadana för då kan man lita på att det blir en bra sommar. (Lappland) 25/4 Marcusdagen kännetecknas av kyla och av en ovanligt frisk och välgörande luft, så skön att vädrar man kläderna den dagen så kommer den inga mal i dem. (Småland) April är något opålitlig.

Mars med sitt stora skägg, lockar barnen utom vägg. April med sitt stora skinn, motar dem åter in. (Södermanland)

Även i Hedeviken i Jämtland är man tveksam:

Om april biter sig in skall den smeka sig ut - och omvänt.

 

Nu är det vår......

Nu är det vår......

 

 

 

 

 

Relaterade länkar

Av: Gunilla.H

Datum för publicering

  • 2008-04-02

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2008-04-03 11:16 #1 av: Bjornen

Aprilsnö är bättre än fåragö. Vilket poängtera hur viktigt det är med vårfukt. Ingen nederbörd är så värdefull som snö eftersom det ligger och väter marken flera dagar beroende på hyr snabbt snön smälter. Ett regn är snart borta men snön ligger kvar kanske flera dagar.  

Anmäl
2008-04-03 16:36 #2 av: Hawknestgrove

Ja där ser man....det visste jag inte att det var så viktigt.....

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.