Värt att veta

Bondepraktikan Mars Del III

2008-03-02 14:26 #0 av: Hawknestgrove

Nu kommer tredje informationsartiklen om Bondepraktikan. enligt Bohusläningarna så är det nu "marstorken" Dvs man kan börja hänga ut tvätten till tork... Härligt... Det luktar så gott....

Nu knoppas det så smått.....
Nu knoppas det så smått.....
Mars månad

Martius, Mars månad, hafwer
31 dagar.

Dagen är 12 timmar och 12 minuter lång.
Och solen löper i Wäduren, och är deruti ifrån den 11
dagen Martii intill den 10 Aprilis.

Mars månad säger:

Jag beskärer mina trä i thor:
Plöjer dertill min åker och jord,
Denna månad låt intet blod,
Bad och swett är då mig god.

I Mars månad skall man sig ofta twätta och bada, och är godt att bruka söt drick, som mjöd och annat sådant, men wakta dig wäl för kall drick. Det är godt att åderlåta, dock icke på din tummelfinger, bruka ruta och poleja om morgonen bittideligen.

I Wäduren är godt att handla med herrar, att wandra, att köpa waror och arbeta uti eld. Den menniska, som är född uti Wäduren, låter sig beweka af ett ringa blod, han är okysk och hafwer ett trindt ansigte, stora ögon, han blifwet karg och förtruten, blifwer snart wred och snart blid igen, och när han gör sig wred, då blifwa de ådror stora, som sitta framman uti hans panna, han plägar gerna hafwa ett ärr uti sitt hufwud, han fruktar ock alltid för sin ögon, han mister ofta all sin egendom och gods och winner dock annat igen. Han önskar sig dö, dertill med blifwer han icke alldeles fattig och arm, och ej heller ganska rik, och alltid brukar han sin handel uti sitt fädernesland.

När som Solen är uti Oxen, han hafwer då winning och lycko uti all ting till watten och land. Han blifwer den bäste ibland sina bröder, och öfwerlefwer sin fader, han aflar ock läraktiga barn. När som Solen är uti Jungfrun, då skall han sig wakta för ond drick och mat, och då skall han ej heller begynna något. Uti Wigten hafwer han en stor lycka att göra sig fri. Uti Skorpion hafwer han lycka till att wandra, och han får en god ände derpå. Uti Getebocken hafwer han lycka uti all ting. Uti Wattumannen kommer honom allting till godo. Uti Fisken hafwer han liten lycka. All färg är honom lyckosam, förutan swart. Uti de land under solens uppgång hafwer han lycka, och om han blifwer 24 år, då lefwer han framdeles intill han blifwer 71 år gammal, och hans dödstecken är, han lider pina uti sin stora tå.


Texten är hämtad från 1875 års Bondepraktika.
Mars märkesdagar:
1/3 Om åskan bullrar den dagen måste man räkna med en sträng och lång vinter med snö ända in i maj.
7/3 Om Perpetua sig visar grön, blir våren ljuvlig och ja, den blir skön!
9/3 Fryser det natten till 40 martyrers dag, så kommer det att frysa i 40 nätter innan skörden är bärgad.
12/3 Är det dåligt väder blir det inte mera någon frost.
13/3 Är vädret hyggligt på Gregoriusdagen blir det en kort vår.
17/3 Gertruddagen - vårens första dag (Östergötland).
19/3 Ett fruktbart år kan man räkna med om det är klart och vackert den 19.
21/3 Bengt och vårdagjämning är lite osäkert.

I Gästrikland: En kall vårdagjämning, ingen värme före Henning (8/4)

I Uppland: Är Bengt sur och våt, så får man så, när man kommer åt, men är han torr och ren, så får man så överallt utan men.

25/3 Marie Bebådelsedag eller Vårfrudagen:

Är vädret skönt på morgonen och fram på förmiddagen lovar det ett gott år.

Upp igen Ta mig till toppen! När kommer våren?

Skåne 4 mars, Göteborg nästa dag redan, den 5. Mälardalen den 27 mars. Till Dalarna kommer våren den 2 april, till Jämtland den 8 och till Medelpad den 9 i samma månad. I Västerbotten från kusten till fjällen dröjer det till mellan den 14 och 25 april och i Norrbotten mellan kust och fjäll blir det vår mellan den 20 april och den 6 maj.

Nästan 2 månader har vårens promenad genom Sverige tagit. När vårsolen äntligen lyser på de lappska fjällen har sommaren - statistiskt sett - kommit till Skåne redan tre veckor tidigare.

Om mars är trogen vid plogen, håller april honom stilla. (Västegötland)

Vad mars ej vill, kommer efter i april (Blekinge)

Relaterade länkar

Av: Gunilla.H

Datum för publicering

  • 2008-03-02

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2008-03-02 14:33 #1 av: Hawknestgrove

Så nu ser vi fram mot våfflorna, eller hur?

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2008-03-04 01:15 #2 av: Hawknestgrove

Puttar upp!

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-02-23 21:46 #3 av: SaJo123

Putt! Snart mars igen!

Anmäl
2010-02-23 22:02 #4 av: Hawknestgrove

ja ska man tro på det?

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-02-24 20:16 #5 av: Branneli

Rynkar på näsan..viss del av texten är bakom reklamen.....

Anmäl
2010-02-24 22:52 #6 av: Hawknestgrove

#5  jag vet..... KAn inte hjälpa det. Så var det inte förut!

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-02-24 22:58 #7 av: Branneli

Men jag kopierade & skickade det som mail till mej {#emotions_dlg.innocent}

Undra om det åskade 1 mars 2009.....

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.