2006-11-14 20:05 #0 av: CarlS

I energidebatten har förespråkare för industrin den senaste tiden ifrågasatt skyddet av nationalälvarna Syftet är att bygga ut de orörda älvarna och därmed förstöra unika och oersättliga naturvärden.

Bilden: Indalsälven vid Indal kävstabron 2mil NV Sundsvall, en september- morgon 1993. Fotograf: Peter Lindström

 

KÄLLA: Snf.se

CITAT:
"2006-11-14
Vindel-, Torne-, Kalix- och Piteälven utsågs 1993 till nationalälvar. Gemensamt för de fyra är att de är opåverkade eller endast lite påverkade av vattenkraftsutbyggnad.

Skyddet av älvarna finns inskrivet i miljöbalken, men det är tyvärr inte ett grundlagsskydd, som ibland påstås. De fyra, orörda, nationalälvarna är unika inom EU, en enorm tillgång för turism och omfattar tillsammans en oersättlig biologisk mångfald. Ändå kan skyddet avskaffas genom ett enda riksdagsbeslut.

I dessa tider när klimatfrågan står i fokus sprids påståendet att mer el från vattenkraft skulle innebära minskad klimatpåverkan, vilket är ytterligare en myt, eller en medveten desinformation från industrins sida. Den svenska elen genereras idag nästan uteslutande utan fossila bränslen. Det är alltså inte så att mer vattenkraft ersätter elproduktion som ger koldioxidutsläpp.

Underliggande finns också den slitna myten om att det är "ont om el". Det är emellertid så att Sveriges exporterar el om man ser till helheten under ett, eller åtminstone några, år.

SLUT CITAT

Läs mer här på snf.se hemsida

//CarlS

Relaterade länkar

Av: CarlS

Datum för publicering

  • 2006-11-14