Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (1) Senaste inläggen

01. Floran - alla våra växter 01. Svampar 02. Havet 02. Kustlandet 03. Skogen 04. Sjöar och vattendrag 05. Fjällen 06. Nära staden 07. Faunan-Alla våra djur 08. Våtmarker 09. Öppna landskap 11. Klimatförändringar 13. "Naturliga" nyheter, miljövänligt 14. Vandring, film, reservat, resor 15. Evenemang 16. Upplevelser & Äventyr 17. Boktips 18. Dagens bild + fototävlingar 19. Fåglar/vilt 20. Fiske 21. Jakt 22. Ute i naturen 23. Omvärldens djur och natur 24. Svenska vilda djur 25. Viltrehabilitering i Sverige 26. Mumssidan. 27. Konst - Djur & Natur 28. Övrigt 29. Sajten 32. Släpp loss humorn! Mitt djur är bortsprunget Skampålen Vårt samhälle Rovdjur TV-tips
Öppna landskap

Det våras för öppna landskap

2006-07-31 12:24 #0 av: mantrats

Ängar och betesmarker i Sverige har minskat dramatiskt i hundra år. Men nu har trenden vänt. Ansökningarna om bidrag för att sköta markerna har ökat med över 25 procent sedan 2001. Det ger bättre förutsättningar för de många hotade arter som är beroende av öppna landskap

Kor som betar på skogs- eller ängsmark har blivit en allt ovanligare syn i takt med att jordbruket rationaliserats. I 1927 års jordbruksräkning fanns ungefär 1,2 miljoner hektar ängs- och betesmark, en siffra som mer än halverats under resten av 1900-talet.

Men nu ökar arealen. Trendbrottet kom i samband med Sveriges EU-inträde 1995. Då öppnades ett nytt bidragssystem för landets lantbrukare med öronmärkta pengar för skötsel av värdefull natur. 2001 fick Jordbruksverket in ansökningar om miljöersättningar för 390.000 hektar betesmark. 2005 hade siffran ökat till över 500.000 hektar.

Ogödslade betesmarker är några av de mest artrika miljöerna i Sverige. Djurens bete, spillning och tramp gör att ingen enskild växtart kan ta över och dominera, utan många arter samsas på samma yta. Många av de arter som är beroende av betad mark är rödlistade, det vill säga att deras framtid är osäker eller hotad.

Att bevara ängs- och betesmarker är ett av de miljömål som riksdagen fastställt. I dagsläget verkar målet vara på väg att uppfyllas, men det är en bit kvar. Slåtterängar, där gräset inte ska betas utan slås, är mycket få i antal och många hagar med höga miljövärden står obetade. Ett verktyg för att hitta markerna och sätta in stöd till dem är databasen Tuva, som nyligen lades ut på Jordbruksverkets hemsida. I Tuva redovisas 300.000 hektar ängs- och betesmarker i Sverige, var de ligger och varför de är värdefulla. Det går att söka på län, kommun och församling och man kan också söka på enskilda träd- och växtarter.

Än så länge riktar sig databasen till kommuner, landsting och markägare, men i höst lanseras Tuva för allmänheten.

- Då kan privatpersoner hitta utflyktsmål, till exempel var i sin kommun man kan hitta en stor ek att sitta under, säger Sofia Blom, biolog på Jordbruksverket.

 

Källa: Åsa Nilsson, Dagens Nyheter.

Av: mantrats

Datum för publicering

  • 2006-07-31
Anmäl
2006-07-31 13:13 #1 av: mantrats

Äntligen verkar den negativa trenden vänt och arealen av öppna landskap ökar igen. Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen av databasen "Tuva".

Anmäl
2006-08-11 23:19 #2 av: psson

Jag arbetade 1994 med ett projekt på Öland som handlade om just ängs och hagmark. Vi fick ut gamla flygfotografier och restaurerade ängar och hagar efter det.

Ingen lätt uppgift när enbuskar och Ölandstok helt tagit över. Vi var bland annat på Jordtorpsåsen, i Risinge och Övre Ålebäck. En väldigt rolig sommar kan jag lova!

Idag när södra Öland är ett världsarv så tror jag att det hela sköts på det gamla hederliga viset, med kor och hästar.

Anmäl
2006-08-11 23:45 #3 av: psson

Mitt minne är inte vad det borde vara...Generad Det var naturligtvis vintern -94 jag jobbade med det!

Anmäl
2007-07-14 22:44 #4 av: Lorelei_91

En bild från betet :)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.