Etikett08-våtmarker
Läst 1706 ggr
CarlS
2006-07-28, 18:32

Om våra våtmarker, dess växter och djurliv

Våtmarker är ett samlingsnamn på ett stort antal naturtyper vilka utgör gränszoner mellan land och vatten.

Här fokuserar vi på våra våtmarker vad det gäller växt- och djurarter och deras livsbetingelser…

Upp till toppen