Etikettnyheter
Läst 7289 ggr
CarlS
2007-01-22, 19:08

Värdefulla skogsmiljöer hotas av ny politik

PRESSMEDDELANDE
2007-01-19

Det var landshövdingen i Jämtland, Maggi Mikaelsson, som ledde utredning om den svenska skogspolitiken. Och enligt vad Naturskyddsföreningen inhämtat så kommer utredningen att resultera i att regeringen lägger förslag på ny lagstiftning till riksdagen redan i vår.

- Utredaren har frångått direktiven och Skogsindustrin gynnas ensidigt på bekostnad av levande skogar och ett rikt växt- och djurliv om förslagen i utredningen går igenom, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens är mest kritisk till att…
· De fjällnära skogarna hotas i förslaget eftersom det öppnar upp för skogsbruk i EU:s största sammanhängande området med gammelskog. Unika naturvärden skulle då förstöras för överskådlig framtid.
· Utredningens förslag ökad gödsling och större inslag av främmande trädslag ökar ekosystemens såbarhet och riskerar att förvärra den kris som skogens biologiska mångfald befinner sig i.
· Utredningen lämnar inga förslag på hur riksdagens miljömål för skogen ska uppnås, trots en mängd konkreta förslag från bl a Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald och Naturskyddsföreningen.

- Med den förlegade skogspolitik som utredaren förespråkar nås inte miljömålet Levande skogar. Skogsutredningen har så stora brister att den inte kan få ligga till grund för en ny politik, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Betänkandet saknar nästan helt förslag om forskning. Naturskyddsföreningen pekar i sitt remissvar på en mängd forskningsområden som behöver utvecklas. Ett exempel är klimatförändringarna som har nära kopplingar till skog och skogsbruk. Större mångfald i skogbruksmetoderna, behovet av tätortsnära skog för rekreation och en analys av olika intressenters syn på skogen är andra exempel.

- Man vill producera mer volym, genom gödsling, främmande trädslag och andra metoder som kan skada skogsekosystemen. Samtidigt har man helt missat att lägga förslag som gynnar kvalitetsproduktion, ny teknik och mer trä i byggandet, säger Jonas Rudberg, skogsexpert på Naturskyddsföreningen.

Läs mer på snf.se

//CarlS

Relaterade länkar

Av: CarlS

  • [Personlig sida](javascript:void top.ShowProfile('CarlS'))
  • [Kontakta](javascript:void top.ShowProfile('CarlS', 'Contact.aspx'))

Datum för publicering

  • 2007-01-22
Upp till toppen