2013-11-21 19:32 #0 av: Sehvrin

EU-kommissionen har fram till 18 december 2013 ute en så kallad konsultation, en webbenkät där myndigheter, organisationer och privatpersoner får svara på frågor.

Den här konsultationen handlar om marint skräp och ska användas som underlag när EU-kommissionen ska formulera målsättningen för EUs arbete med att reducera marint skräp.

Vill du bidra med dina åsikter kommer du åt enkäten här: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=MarineLitterTarget (Frågorna är på engelska)

Lite mer om konsultationen kan man läsa på HaVs hemsida