Etikettnyheter
Läst 7050 ggr
CarlS
2007-09-11, 12:47

Anslaget för naturskydd skärs ner!

CITAT: Snf.se
"Hundratals miljoner skärs bort från anslaget till naturskydd!

Enligt vad Naturskyddsföreningen erfar kommer regeringen i budget-propositionen som presenteras den 20 september att föreslå att anslaget för biologisk mångfald skärs ner mycket kraftigt.
Anslaget för biologisk mångfald används bland annat för att köpa in mark som kan skyddas som t.ex. naturreservat. Under naturvårdens 99-åriga historia har ambitionerna gradvis ökats men nu tycks regeringen Reinfeldt vika från traditionen och drastiskt minska anslaget för att skydda värdefull natur och hotade djur och växter.
Enligt vad Naturskyddsföreningen inhämtat föreslås anslaget att minskas med omkring en halv miljard på tre år.
- Detta leder till ökad utarmning av hotade naturvärden. Detta är värden som Sverige internationellt förbundit sig att bevara genom EU-direktiv och konventioner, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.
I den genomgång av de nationella miljömålen som riksdagen beslutat om har flera myndigheter visat att det blir mycket svårt att nå flera av de uppställda målen. Det är t ex mycket långt kvar till målet för skydd av skog i tillräcklig omfattning för att bevara hotade skogslevande växter och djur.
- En minskning av anslaget skulle ytterligare hota flera av de nationella miljömål som riksdagen beslutat om. Miljömålen i sin tur är grunden för vår välfärd, säger Mikael Karlsson.
I vårbudgeten skars anslaget ner med ca 90 miljoner kronor under protester från naturvårdshåll och miljöorganisationer. Nu väntar ytterligare nedskärningar, kanske så mycket som hundratals miljoner.
- Det är helt obegripligt att regeringen tar av dessa begränsade anslag, säger Klas Hjelm, naturvårdschef på Naturskyddsföreningen. När nu inget av riksdagens egna miljömål visar sig nås behövs en totalt sett ökad budget för hela natur- och miljövårdsarbetet."
SLUT CITAT
Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida!

Man får hoppas de finner annat  att dra ner på. Naturen är alltför viktig för aalla levande varelser, inklusive människan.
//CarlS

Relaterade länkar

Av: CarlS

  • [Personlig sida](javascript:void top.ShowProfile('CarlS'))
  • [Kontakta](javascript:void top.ShowProfile('CarlS', 'Contact.aspx'))

Datum för publicering

  • 2007-09-11
Hawknestgrove
2007-09-11, 15:02
#1

Sorgligt, men på et sätt gillar jag inte, hur de vill styra och ställa över privata skogar. De stackarna som vill avverka, får ju inte ens vettig ersättning för det de måste spara. Tänk tex en skogsbonde, som ärvt gården.Många gånger har han /hon fått köpa ut andra arvingar och behöver pengarna, som den värdefulla skogen kan inbringa. Så åker han/hon på Nej! Det är inte rättvist! Skogen kanske är planterad av farfar /morfar i syfte att avverkas en vacker dag. Alltså, beklagligt, mer pengar så att de som inte kan ta utsitt virke har råd att låta det stå kvar!

The Owls are not what they seem de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....
Nore
2007-09-12, 10:32
#2

#1 Kunde inte sakt det bätre skälv. O jag tycker vi betalar så mycke skatt till miljön så det borde nog räcka till naturvårdsväkets insatser i naturen. Vi jägare betalar jaktkortet till naturvårdvärket o de kan inte ens skicka ut et jaktkort som vi jägare skall ha med oss på jakten, sen gnäls det om regeringen om att de drar in, naturvårdsvärket drar in inkomst på jaktkorten men ger inget jaktkort.         NORE jägare

Coturnix
2007-09-13, 00:12
#3

i så fall får vi hoppas på fler insatser av den här typen: http://www.ettklickforskogen.se/

Coturnix
2007-09-13, 10:22
#4

-Klicka som bara den!- idag är det sponsrat för hela sex kvadratdecimeter!

Coturnix
2007-09-13, 12:16
#5

(> decimeter <  ska det stå. Gick inte att redigera. Bredbandet lade av.)

Coturnix
2007-09-15, 21:43
#6

Var det någon av Er som klickade? Vad tycker Du?

Hawknestgrove
2007-09-17, 02:05
#7

Jag har klickat två gånger…..

The Owls are not what they seem de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....
Coturnix
2007-09-26, 10:46
#8

!

Upp till toppen