Etikett03-skogen
Läst 943 ggr
Tant Grön
2019-03-22, 16:08

Rädda gammelskogen

I jakten på kortsiktig vinst driver de just nu på avverkningen av Sveriges sista gammelskogar. Här kan man skriva på och protestera: https://www.greenpeace.org/archive-sweden/se/skog/SCA/

LBB
LBB 
2019-05-06, 18:29
#1

Gammelskogarna, de som består av gran lär nog bli avverkade vare sig vi vill eller ej. Detta beroende på granbarkborrens härjningar , ty där finns bara ett alternativ, att slå ikull angripna träd.

Magi-cat
2019-05-06, 20:05
#2

Det gäller nu mer än någonsin att vara varsam med den värdefulla skogen:

"Skogar som egentligen inte hade behövts eller borde avverkas kommer att göra det i förebyggande syfte, och i värsta fall kan angrepp av barkborre användas som förevändning för åtgärder som annars inte vore tillåtna."

"Det finns flera exempel där områden med höga naturvärden har kalavverkats eller anmälts för avverkning på grund av barkborre. Detta innefattar såväl skogar under pågående reservatsförhandlingar (!) som områden som är klassade som nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper inrättas av Skogsstyrelsen och är områden med särskild betydelse för hotade och sällsynta arter. Situationen för dessa arter är redan idag mycket oroande och många av dem riskerar att försvinna helt när deras livsmiljöer försvinner. Utan omfattande åtgärder kommer den negativa utvecklingen att fortsätta och miljömålen för bevarande av arter och naturmiljöer kommer inte att kunna nås. Att då utan samråd med myndigheter och väl avvägda beslut avverka sådana värdefulla skogar med barkborre som förevändning är problematiskt."

Mycket sorgligt. 😢

https://ostergotland.naturskyddsforeningen.se/2019/05/01/vardefulla-skogar-avverkas-pa-grund-av-barkborre/

Peace
LBB
LBB 
2019-05-06, 20:41
#3

Med barkborre som förevändning?  Träd som i höstas såg helt friska ut är idag döda. Med en sommar som den förra så lär avverkningarna pg borren fördubblas till nästa säsong.

Sindri
2019-05-26, 20:54
#4

Har vi inte lite för mycket gran och tall i Sverige? Skogen skulle må bättre av att vara mer blandad. Läs Trädens hemliga liv.

Om inte granarna stod så tätt skulle barkborren kanske inte sprida sig så lätt heller.

LBB
LBB 
2019-06-02, 12:14
#5

Vi har för mycket gran. Eftersom man planterat gran på tall-mark  pga viltskaderisken. Att öka lövandelen skulle heller inte skada, men där tillkommer rätt stora kostnader om man vill plantera ädellöv/körsbär/masurbjörk eftersom planteringarna måste inhägnas för att skydda plantorna från betande vilt.

Att granarna står tätt, beror på att man inte kan få fram kvalitetsvirke på annat vis. Man röjer sedan och gallrar, så att träden får optimal,al yta för god kvalitetstillväxt.   Barkborren gynnas av sjuka, svaga och överåriga träd.

Magi-cat
2019-06-02, 16:00
#6

#4 Den boken är väldigt intressant!😍🌺 Så mycket av skogens liv vi inte förstått…

Peace
Upp till toppen