Etikett07-faunan-alla-våra-djur
Läst 688 ggr
Magi-cat
2020-05-07, 07:54

Myt att ekorrar tar fåglar och fågelungar

I alla fall är det en överdriven myt, enligt följande artikel.

"Lars-Åke Janzon, numera pensionär, men tidigare jourhavande biolog och långvarig medarbetare på Naturhistoriska riksmuseet, skriver i en artikel i Natur och trädgård om en svensk studie där ännu fler ekorrars matvanor studerats. Av 1600 undersökta ekorrar hittades rester av fåglar, fågelungar och fågelägg endast i fyra stycken. Inte heller i den här undersökningen kan man vara säker på att det innebär att ekorrarna tagit hela ägg eller dödat fågelungar. De kan lika gärna ha ätit äggskal och fågelrester de hittat.

Kanske har myten om ekorrars aptit på fåglar uppkommit av att ekorrar ibland bosätter sig i fågelholkar och att folk då tror att de plundrar fågelbon?"

https://www.natursidan.se/nyheter/overdriven-myt-att-ekorrar-tar-fagelagg-och-fagelungar/?fbclid=IwAR2dO5Fd2BxPW32KbSUWeTTWZZeGSBDW_GOWOYeam58KmbnrAh28sKFGwss

Det är så mycket myter som florerar och tas för sanning, detta är en av dem! Så bra att sanningen kommer fram, äntligen!

Peace
OlleA
2020-05-07, 08:13
#1

Jättebra att sanningen kommer fram! 👍

LBB
LBB 
2020-05-07, 09:22
#2

Bra fakta..från 600 till 1600 kadaver undersökta.  Jag skulle nog tro att djuren inte knaprar i sig äggskalen då de knäckt ett ägg, ägg-gulan o vitan är nog mer intressant. Och rester av det är nog svårt att finna i ett kadaver.

Lite mer intresserad. Under vilken tidsperiod har dessa 600/1600 kadaver/ruttnande lik insamlats och vilka tider på året.

De flesta döda ekorrar ser jag på sensommar/höst då ungdjuren råkar illa ut.  Ont om både fågelungar och ägg , den tiden på året. Att de däremot på vårkanten är i behov av proteinrik föda för att bygga upp sig efter parning, vinter o ungar har de gemensamt med de flesta djuren i Sverige

Pyttelite
2020-05-07, 09:32
#3

#2 Enklast är väl att gå till källan men det framgår nog inte där huruvida det var ruttnande lik som insamlades. http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1322711&dswid=9410

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-07, 14:35
#4

Ja han har ju samlat in 600 eller 1600 kadaver…tror inte han jagat och avlivat den mängden ekorrar..det tar nog en normal jägare ett rätt stort antal år att fixa det. Men att samla in påkörda ekorrar på hösten då årsungarna är på drift , det låter sig nog göras även av en pensionär 😉

Pyttelite
2020-05-07, 16:54
#5

#4 Ja du kan spekulera vilt. Varför inte börja läsa doktorsavhandlingen den finns på bibblan.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-07, 21:32
#6

#4  TS hävdar att man undersökt 1600 ekorrar. *Har man inte skjutit eller fångat dem i fällor (vilket vore ett enormt jobb) så har man samlat in kadaver. Och de flesta kadaver man hittar är påkörda ekorrar, den tid då årsungarna börjar röra sig. De föds i mars, öppnar ögonen efter ca 3 veckor och blir självständiga ca 2 månader senare. Alltså i Juni. Då de flesta fågelungar kläckts. (alltså inga äggskal i magen där inte. Men juni, juli och augusti..då hittar man de flesta påkörda ekorrkadaver. Jag behöver inte spekulera..bara lägga ihop fakta.

* är väl närmare 500 Kg kadaver, så att man får ett begrepp om vad som ka hanteras….

Magi-cat
2020-05-07, 21:44
#7

Jag tyckte det var en positiv nyhet och ännu en anledning att vara rädd om ekorrarna!

Jag lämnar tråden, några kadaver/jakt-diskussioner vill jag inte ha!

👋

Peace
Pyttelite
2020-05-07, 21:48
#8

#6 Återigen läs gärna doktorsavhandlingen innan du uttalar dig. 

Tror du att denna forskare har utgått från vad han har i sin egen frys?  

Forskningsunderlaget kommer från olika platser i Sverige och förmodligen är det insamlat under flera års tid. 

Det kommer också från både unga och gamla individer och har samlats in under olika tider på året.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-07, 22:23
#9

#8  stor frys..närmare 500 Kg…

Jag är bara nyfiken och kritisk. Men plocka gärna fram fakta som bekräftar dina förmodande.

Pyttelite
2020-05-07, 22:33
#10

#9 Nej du är varken nyfiken eller kritisk. Du göder och föder myter precis som alla de som inte vill anstränga sig och skaffa fakta i målet. Du är fördomsfull och du saltar och pepprar dina uttalanden med smaskiga detaljer. Börja med att läsa Olavis livsverk - visserligen pensionär idag men han har forskat på röd ekorre sedan 80-talet och vet mer än de flesta i ämnet.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-07, 23:06
#11

#10 du anser det, ja.  Bara en sådan sak, att man bevisar att ekorren inte rövar fågelägg genom att peka på att man hittat så få maginnehåll där det fanns äggskal.

De flesta små äggrövare biter ett hål i ägget eller petar ner ägget så det slås sönder och slickar sedan i sig innehåller, lika lite som vi människor vill de ha äggskal i maten. Att små skärvor följer med händer nog med dessa följer med maten vidare om inte magsyran löser upp kalken. Man har kunnat konstatera att inte alla ekorrar rövar ägg. Det är nämligen ngt de måste lära sig. De intelligentaste har lärt sig vilken ypperlig källa till mat det är och söker riktat reda på bon. Att fåglarna vet om detta ser man på deras reaktion när de upptäcker ekorrar i närheten av deras fågelbon.

Bara en sådan sak att kalla dem för ekorrar…de har ju rätt svårt att smälta just ekollon…

Pyttelite
2020-05-08, 21:03
#12

 #11 Du kanske ska be om en tid med Olavi så att du kan berätta vad du sett. Tror att han vickar extra på Naturhistoriska som guide ibland trots att han är pensionär.

Han är nog intresserad av att höra om dina vilda spekulationer. Trodde annars att ekorrarna använde äggkoppar.😃

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-08, 22:15
#13

#12  Nja har han samma inställning som du har (vilket jag betvivlar) till en saklig diskussion så är det knappast intressant…äggkopparna talar sitt tydliga språk

Ekorren har flugit under radarn de senaste 75 åren. Egentligen ingen var längre intresserad av det förr så viktiga gråverket. Och med det försvann mycket av kunskapen.  Att tro att jakttrycket skulle påverka dagens stam är en smula naivt. Med tanke på den kunskap som krävs, dels för att skjuta djuren och dels för att så få kan ta tillvara det värdefulla skinnet (jakten skulle naturligtvis endast ske på vinterpälsade djur.)  Och eftersom "
Eftersom ekorren anses livskraftig i Sverige och det inte finns några ”hinder för allmän jakt på ekorre i de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa” så anser Naturvårdsverket att det kan införas allmän jakt." Vill då ngn ta tillfället i akt och i enlighet med gällande lagstiftning så…..

Pyttelite
2020-05-08, 22:22
#14

#13 Vad har jakten med ekorrens matvanor att göra?

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-09, 09:47
#15

#13 Jakt på ett villebråd skapar kunskap om just den arten. För ju mer man vet, ju bättre jägare blir man. I och med att man slutade jaga ekorre så försvann mycket av den kunskapen. Som till exempel att inte alla ekorrar tar animalisk föda. Men de som gör det är opportunister och lär sig snart var och framförallt när det lönar sig att skatta fågelbon. Och eftersom en ekorre lever upp mot 10 år, så har den tid att lära sig. Som till exempel varför den får sina ungar vid den tid de får dem. För att tillgången till lättillgänglig föda börjar öka just då. Som att grankottarna börjar öppna sig och göra fröna mer lätta att komma åt.  Och att tillgången till protein i olika former finns att få tag på……

Pyttelite
2020-05-09, 10:06
#16

#15 Du har helt fel! Det finns inget likhetstecken mellan jakt och zoologisk vetenskap. Inte ens etologi har med jakt att göra däremot håller jakt vid liv en massa myter och direkta felaktigheter om djurens liv. Jaktförbunden har många dolda agendor som inte alltid håller samma linje som naturvårdsintressen. Vetenskapliga publikationer har inget med jakt att göra och är en helt annan diskussionsfråga och hör inte hemma i denna tråd. Ekorrar äter till största delen frön, nötter, svamp, insekter och skott. Ekorrens diet varierar sig inte beroende på om den är fredad eller ej.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
Pyttelite
2020-05-09, 10:13
#17

Varför inte bygga en ekorrholk så här på vårkanten. Ekorren kan få flera kullar under året så än är det inte försent! https://blogg.land.se/trahopsochkarlek/snickra/bygg-ett-ekorrhus/

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-09, 12:01
#18

#16  "Jakt på ett villebråd skapar kunskap om just den arten." Den som inte inser att detta stämmer måste vara erbarmligt naiv. För jakten var ursprungligen en nödvändighet för överlevnad, alltså skaffade man sig de kunskaper som krävdes för överlevnad.  Mycket av den kunskap vi har om djur och natur härstammar från den livsnödvändigheten.  Var man skulle jaga, hur man skulle jaga anpassades naturligtvis till djurens livsmönster…och utan kunskap om detta så fick man gå hungrig eller i ekorrens fall, utan gråverk att sälja. Pengar som sedan födde familjen..

Naturligtvis har både "naturvårdsintressen" som "jaktintressen" dolda agendor. Man strävar efter att få sina fram sina intressen.

Jag är för jakt på vissa djur, många här är emot det. Det gäller varg, katter räv o grävling + en del kråkfågel. Varför? Därför att det gynnar småvilt, framförallt markhäckande fågel, hare och klövvilt. Helt klart i mitt intresse, då jag fyller frysen med klövvilt. Men jag jagar inte järpe, orre eller tjäder. Inte heller morkullan eller rapphöns. Och de gynnas av att man håller predatorer kort. Jag kommer inte heller att jaga ekorre eftersom det höga beståndet av mård här omkring håller bestånden nere. Men eftersom naturvårdsverket anser att jakt p ekorre är ok så lägger jag inget hinder i vägen för den formen av jakt. Vad många inte förstår är de bieffekter jaktvårdare åtgärder kan ha. Skulle behövas jagas mer mård…men jag har inte den kunskapen så…. Och så var vi där igen..vikten av kunskap som försvunnit med att jakten försvann 😉

Pyttelite
2020-05-09, 14:35
#19

#18 Jakt har inget att göra med ekorrens diet mer än att man har rättfärdigat jakt via myter eftersom man länge betraktat ekorren som skadedjur.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-09, 14:47
#20

#19 rätt intressant att du anser att man betraktat ekorren som skadedjur…då gråverk (ekorrpäls tagen på vintern) var en av de mest eftertraktade och bäst betalda pälsverken. Så som ett skadedjur betraktades den verkligen inte. Återigen det där med kunskap..  😉

Pyttelite
2020-05-09, 14:57
#21

#20 Det är inte jag som betraktar ekorren som skadedjur det är skogsägarna som tydligen också lever på myter. 😉

https://naturochtradgard.se/2018/09/01/ekorren-skadedjuret-som-blivit-alskad-gast-i-tradgarden/

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-09, 15:21
#22

#21 Som vanligt handlar det om kunskap.  Knappast myter…Då frösådde man skog. Man återbeskogade stora arealer som tidigare används som betesmarker..Då var konkurrenter om granfröna naturligtvis illa sedda. Idag planterar man skog. Och därför bryr sig skogsägaren inte om ekorren. Och plantor köps från Mellaneuropa(om man håller nere ekorrbestånden därnere vet jag inte)…därför att dessa växer bättre och fortare än de ursvenska granarna.Däremot skulle ekorrskinn (gråverk) åter kunna bli en resurs eftersom det börjar bli riktigt gott om ekorre igen.

Så skogsägarna lever inte på myter utan skog i kombination med kunskap 😉

Pyttelite
2020-05-10, 08:43
#23

#22 Självfallet är ekorrens fröätande försumbart i jämförelse med antalet frön. Sedan är det väl så att ekorren tappar ett och annat frö som sedan gror så tvärtemot är väl ekorren en fröspridare? Orsaken till skogsägarnas ovilja mot ekorren handlade inte främst om grankottar utan att ekorren skulle äta skotten vid nyplaneringar. Detta är också en myt eftersom ekorren föredrar gammal granskog istället för nyplaneringar. Det är annat vilt som lever på nyplanterad granskog inte ekorrar. http://runeberg.org/faunaflora/1916/0182.html https://www.skogssverige.se/vad-behovs-for-att-inte-ekorren-skall-forsvinna https://naturochtradgard.se/2018/09/01/ekorren-skadedjuret-som-blivit-alskad-gast-i-tradgarden/

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-10, 20:03
#24

#23  Hm att ekorren skulle gå ut på en nyplantering och exponera sig för räv o duvhök håller jag för osannolikt,,men har du verifierbar fakta på det påståendet.  För det strider helt mot den typ av ekorre jag känner…säkert att du inte förväxlar det hela med snytbaggen??

Pyttelite
2020-05-10, 20:05
#25

#24 Så var diskussionen då det begav sig och man ville införa skottpengar på ekorre grundat på myter då som nu. ☝️

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. _
LBB
LBB 
2020-05-11, 09:30
#26

#25 dagen förslag om jakt bygger knappast på myter. Man ser till hur stammen ser ut, hur den utvecklat sig och hur den skulle reagera på en eventuell beskattning.

Och ekorren tål idag att beskattas.  + att om den jagas vid rätt tidpunkt finns där en icke föraktlig ekonomisk resurs att tillvarata.

Att äta..njea inte för min del. Och att det skulle vara ngt för nybörjare att jaga..hm..ja det är klart..att med hagelbössa trasa sönder djuren klarar nog en nybörjare..men ska du kunna sälja gråverken så bör du skjuta med cal 22 och endast huvudskott, annars blir pälsen förstörd..och då höjs ribban väsentligt.

Att man sedan skjuter bord de djur som tar sig in i vindsutrymmen och bodar är ju en annan sak.

Upp till toppen