Etikettnyheter
Läst 7049 ggr
CarlS
2007-02-20, 19:56

Riskfylld odling av genmodifierad majs

- I morgon röstar miljöminister Andreas Carlgren för att EU ska köra över Ungerns nationella förbud mot odling av genmodifierad majs. Därmed kortsluter den svenska regeringen försiktighetsprincipen, en grundpelare i miljöskyddet, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i en kommentar från Bryssel, efter att ha träffat EU:s miljöministrar.

Forskare på Hungarian Academy of Sciences menar efter omfattande studier att den aktuella genmodifierade majssorten, MON 810 från företaget Monsanto, kan skada unika naturvärden i Ungern, bland annat genom skador på redan hotade fjärilsarter och minskad biologisk aktivitet i marken. Med detta som grund har Ungern förbjudit odling av MON 810.

EU-kommissionen anser däremot, efter att ha förlorat en rättstvist om GMO (genmodifierade organismer) mot bl.a. USA i Världshandelsorganisationens tvistlösningspanel, att alla nationella förbud mot GMO inom EU ska upphävas. EU:s organ för livsmedelssäkerhet, EFSA, liksom det svenska Jordbruksverket menar att MON 810 är säker och att de ungerska forskarnas resultat är otillräckliga. Både EFSA och Jordbruksverket har nyligen fått officiell kritik för brister i sitt arbete med riskbedömningar om GMO. Utvärderingen av MON 810 har skett utifrån en EU-lagstiftning som upphört att gälla.

- Det är förvånande att centerpartisten Andreas Carlgren prioriterar EU-harmonisering och USA:s syn på genmodifierade grödor, framför svenska lagstadgade miljöprinciper och den analys om miljön i Ungern som gjorts av vetenskapsakademin i Ungern. Förhoppningsvis får Carlgren inte stöd för att köra över Ungern, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Mer information:
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen,
070-316 27 22, mikael.karlsson@snf.se

------------------------------------------
Bli medlem i SNF och stöd vårt natur- och miljöarbete!
http://www.snf.se/snf/medlem.cfm
Handla böcker, CD-skivor och naturprylar i Naturbutiken:
http://www.naturbutiken.snf.se
------------------------------------------
Detta är ett elektroniskt nyhetsbrev från Svenska Naturskyddsföreningen. Det går till intresserade i olika ämnen inom natur och miljövård. Skicka det gärna vidare till andra du tror är intresserade av innehållet.
Här kan du ändra dina person- och adressuppgifter eller avsluta din prenumeration:
http://www.snf.se/snf/e-nyhetsbrev/index.htm
-------------------------------------------

Relaterade länkar

Av: CarlS

  • [Personlig sida](javascript:void top.ShowProfile('CarlS'))
  • [Kontakta](javascript:void top.ShowProfile('CarlS', 'Contact.aspx'))

Datum för publicering

  • 2007-02-20
Upp till toppen