Etikettvärt-att-veta
Läst 26518 ggr
David
2009-05-29, 23:13

Rovdjurspolitik med lokalt inflytande

Idag den 29 maj presenterades huvuddragen i den proposition om ny rovdjursförvaltning som regeringen lägger fram till riksdagen kommande vecka.

- Vi presenterar nu en ny trovärdig rovdjurspolitik som tar hänsyn till både naturvårdsintressen och intressen från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur. Vi vill lägga besluten närmare människorna som är berörda. Jaktbesluten ska inte tas vare sig i Bryssel eller i Stockholm utan ute i länen, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar där respektive art finns inom sina naturliga utbredningsområden. Men vi måste genomföra åtgärder som ökar acceptansen för rovdjuren och därmed stärker förtroendet för rovdjurspolitiken, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Tillväxten av främst varg och lodjur har inneburit problem i synnerhet för tamdjursägare i Svealand och nedre Norrland där det är tätast mellan reviren. Ökningen av rovdjuren antal i kombination med brist på medborgarinflytande har lett både till misstroende för politiken och lägre acceptans för rovdjursfrågorna. Det ändrar regeringen på med de nya förslagen.

Propositionen innehåller bland annat:

  • Länsstyrelserna får ett utvidgat ansvar för förvaltningen av rovdjuren. Naturvårdsverket ska delegera till länsstyrelserna att fatta beslut om licensjakt och skyddsjakt efter rovdjur. För att delegera rätten att fatta beslut om skydds- och licensjakt ska det finnas en reproducerande stam av arten.
  • Varje länsstyrelse inrättar en viltförvaltningsdelegation för rovdjursbeslut med landshövdingen som ordförande. Regeringens avsikt är att viltförvaltningsdelegationerna ska vara sammansatta av politiska företrädare och representanter från olika samhällsintressen, exempelvis naturvårdsorganisationer, samhällsföreningar, byalag, markägarorganisationer och näringsföreträdare. Befogenheter, sammansättning och arbetsuppgifter för viltförvaltningsdelegationerna regleras i länsstyrelseinstruktionen.
  • Sverige delas in i tre rovdjursförvaltningsområden. Dessa ska avspegla de skilda förutsättningarna i rovdjursförvaltningen och fungera som samverkansorgan. Länsstyrelsernas beslut om inventeringsverksamhet samt förvaltning och jakt ska samordnas mellan länen i rovdjursförvaltningsområdena.
  • Tillväxten av varg begränsas och licensjakt tillåts redan kommande vinter. Vargstammen hålls på en nivå som långsiktigt skapar en större acceptans för vargen i vår fauna. Riksdagens etappmål (som motsvarar 20 föryngringar, dvs antalet kullar med valpar, och totalt cirka 200 vargar) förlängs fram till dess att konsekvenserna för boende och berörda i rovdjurstäta områden och vargstammens långsiktigt gynnsamma bevarandestatus har utvärderats. Tillväxten hålls på en lägre nivå genom beslut om begränsad licensjakt kompletterad med skyddsjakt av skadegörande individer. Jakt ska kunna påbörjas under vintern 2010. Jakten i vinter riktas mot de vargrevir med vargar som har inavelsproblem. Naturvårdsverkets delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar.
  • Vargens genetiska status och förutsättningarna för en livskraftig stam stärks. Högst 20 vargar som ökar den genetiska variationen införlivas i den svenska populationen under de närmaste fem åren. I första hand kommer åtgärder för att underlätta naturlig invandring av varg att vidtas. Vidare avser regeringen skapa förutsättningar för flytt av naturligt invandrade vargar till området söder om renskötselområdet. Slutligen kommer även vargar med östligt ursprung, opåverkade av inavel, föras in i landet. För att åtgärderna mot en förbättrad genetisk situation i vargstammen ska vara framgångsrika bör licensjakt inte ske på genetiskt värdefulla vargar och deras avkomma.
  • Utvärdering med anledning av att etappmålet för varg och järv har uppnåtts. Konsekvenserna för boende och berörda i rovdjurstäta områden, stammarnas långsiktigt gynnsam bevarandestatus och åtgärderna för att stärka främst vargens genetiska status ska utvärderas. Utvärderingen sker genom tillsättandet av en grupp med bred representation av olika samhällsintressen och ska överlämnas till regeringen senast den 1 juli 2012.

Den nya förvaltning som regeringen föreslår är i linje med de riktlinjer om förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå som Europeiska kommissionen fastställde under 2008.

// David Ett hem utan katt är bara ett hus...
David
2009-05-30, 00:06
#1

Det kom precis ut ett informationsblad om det här också.

// David Ett hem utan katt är bara ett hus...
Bifogade filer
B
2009-05-30, 16:35
#2

Det här var inte en dag försent.

 Jag hoppas även att dom flyttar runt lite med vargen så alla län får lika många revir. Som det nu är så är det för koncentrerat på några ställen där det finns alltför mycket problem.

Det var lite på förslag det också.

Det ska bli intressant.

isa
isa 
2009-05-30, 20:38
#3

Jag älskar vargar! 200 st. är lite tycker jag . Varför ska det ligga på bristningsgränsen?Då behöver det inte hända så mycket, med tjuvjakt m.m så är antalet vargar lågt igen ju.

Hawknestgrove
2009-05-31, 21:07
#4

och Gunilla håller käften……..Tyst

The Owls are not what they seem de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....
B
2009-06-02, 19:27
#5

#0 Det stog om den här artikeln i Jakt&Jägare nu.

Hawknestgrove
2009-06-02, 19:37
#6

ja diskutera gärna. HAr jag inget emot, så länge det håller sig i faktatermer och inte går runt runt.

The Owls are not what they seem de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....
David
2009-06-03, 01:13
#7

#5. Tror rätt många tidningar, framförallt inom området är väldigt pigga på att skriva om det nu när regeringen presenterade proppen den 29 maj, så det är väldigt färskt…

#6. Absolut. En saklig diskussion om ämnet ska det vara, blir det påhopp och annat så blir tråden tråkig och inte alls informativ om den nya proppen.

// David Ett hem utan katt är bara ett hus...
Nore
2009-07-10, 10:31
#8

#2. Ja ni det vill till o smida menas man kan, jag menar regeringen, det här med rovdjurspolitiken o deras förkämpar så har det varit ett flaxande fram o åter, men nu kommer kraven från oss naturfolk o bönder som bedriver en god djurhållning att det händer något innan nästa val.

Det är en mycke bra ide att flytta vargen dit det inte fins varg i dag, jag menar nationalparker o skärgårdsöar o lite närmare dem som vill ha dem i närheten där de bor.

Sen om tjuvjakten jag för min del tror det rör sig om några indevider som blir påskutna, järnvägen o biltrafiken skördar sitt i allt villt så även hoss vargen.

Så tråkigt nog så kommer det inte hända så mycke i denna fråga för oss berörda, men för regeringen o naturvårdsverket får ytligare en akt o bläddra i, o då ser det ut att som de lägger sina pannor i veck för att lösa problemen.

Det är skrivits till regeringen om korpen o jakttid på denna på grund utav dödar kalvar o kidd på ganska brutalt sätt.

                          MVH Nore

rifla
2009-07-10, 11:31
#9

Ja här har en av bönderna blivit av med 4 kalvar från korpen. Och fårfarmaren som fått mera mark och ansökte om rovdjursstängsel i feb har fått nej det finns inga pengar till staket mera…

#8 vi får vänta och se..hoppet är inte ute ännu. såg en 8 taggat tjur i går och var alldeles lyrisk..han står bakom verkstaden och gömmer sig..

[
2009-07-10, 20:48
#10

Jag tycker nog att delar av propositionen är vettig, men andra förefaller vara mest spel för gallerierna.

Att sprida vargen söder om Dalälven så att där etableras fasta revir kommer aldrig att fungera tror jag, men det skulle vara ett mycket intressant prov att se på när förståsigpåarna i storstaden blir av med sina lejonklippta pudlar.

Nore
2009-07-10, 21:02
#11

# 10. HIHIHIHI jo det vore ett sant nöje o se deras funderingar o hur de skall utfodra dessa djurObestämd

Hawknestgrove
2009-07-12, 12:41
#12

Ja vi vet ju alla, att när vargen är ute i landsbygden, då är den inte farlig. MEn kommer den in till staden, OJ så farlig den blir!

HAr som ni vet, inget emot vargarna, bara de håller sig borta från mig och mitt. OCh nu pratar jag inte om att den tar sin skärv av viltet.

The Owls are not what they seem de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....
Nore
2009-07-12, 14:16
#13

#12. Nä det är helt riktigt att rovdjur måste livnära sig o då på vilt, o inte ta tamboskap, skulle fallet vara så att den gör det ändå, så kan det hålla sig till ett tamboskapet i hägnet o inte som man sett o hört rent utav nöjesdödat flera djur i samma hägn.

O det är det jag menar o alltid menat att blir det en laglig jakt så lär rovdjuren sig att vi mäniskor är farliga o skall lämnas i fred o inte vara i dess närhet.

De som blivit drabbade av angrepp av sin bäste kamrat jakthunden, som man köpte som lite knyte o tränat o jobbat o lärt sig dennes egenheter o finuligheter, hitta denne då i bästa fall död o inte svårt sarjad, då förstår jag att det växer ett hatt i jägarkåren på rovviltet.

Hawknestgrove
2009-07-12, 14:35
#14

Ja och att inte legalisera jakten skapar faktiskt bara grym och sanslös tjyvjakt. Vi kan ju tyvärr inte förneka, at vi har en gång för många år sedan utrotat vargen med vilje här i Sverige. Sen om det är bra eller inte bra, det svarar inte jag för.

Tror att det är mycket "indianromantik" i sympatin för vargen. Vi måste förstå, att den är ingen gullig förvuxen schäfer, som går att klappa och gosa med. Det är en himla skillnad på dem som går i hägn, typ Kolmården och Nordens Ark, där jag gärna ser dem, och dem som härjar vilt bland tamdjur.

The Owls are not what they seem de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....
Sukram
2009-07-13, 00:36
#15

#14 nu är inte jag någon naiv naturromantiker men något som försvårsar för våra vilda rovdjur är de tvåbenta som "härjar runt" i skogarna och tycker at tde ska ha första tjing på allt ätbart. Jag tycker att vargen är bättre än många andra på att förvalta vilt fram för allt småvilt för jag har aldrig mött en varg som ägnat sig åt nöjesjakt elelr troféjakt.

Nore
2009-07-13, 01:02
#16

#15. Jag gör dig säkert besviken men jag bedriver inte någon  trofe o nöjesjakt, jag skördar vad skogen ger o tar inte mer än vad jag behöver till min familj.

När vi bedriver jakter så vet vi skall fälla pungt o slut, men vi jägare gör inte som många vilt dödar för nöjes skull o låter det sen ligga kvar, där har du en stor skilnad på jägare o rovdjuren

[
2009-07-13, 02:40
#17

#15 Så talar en person med fördomar mot jägare. Betänk att utan jägarna och deras insatser i viltvården, skulle vi inte ha den artrikedom och vilttäthet vi har.

Ingen seriös jägare skulle ta ut mer än vad populationen tål och har vi fler rovdjur blir jägarnas uttag följdaktligen mindre.

Här har vi numera lite för mycket räv och dessutom en del lodjur och följdaktligen har vi minskat uttaget av rådjur från cirka 20 per år till 5.

corabora
2009-07-13, 09:32
#18

#10 Nu är jag inte säker på dalälvens sträckning men jag visste inte att den gick söder om värmland.

#15 Läser du gamla tråder här kommer du se att jägarna på denna sida tror att de är bättre än andra människor och att de kan mer om naturen än oss icke jägare.

#16 Kan det inte vara så att de fäller ett byte för att sedan återkomma under en period för att äta av det? Eller du som är en riktig karakar kanske äter hela älgen på en gång för inte låter du den ligga i frysboxen.

[
2009-07-13, 10:03
#19

#18 Det är till att vara sarkastisk ser jag. Tråkig attityd tycker jag. När man pratar om Dalälven handlar det förstås om den östra delen av landet där skogsarealen är mer sönderdelad av samhällen än vad den västra är på samma breddgrad. Det är också just det exempel som många rovdjursforskare använder sig av.

Det är alls inte så att jägarna här anser sig bättre människor, men när det framkommer fördomar på det sätt som i exemplet #15 där det egentligen menas tvärtom - att jägare är sämre människor som bara vill döda allt som kommer i deras väg, jag då måste vi förstås försvara och förklara.

Nore
2009-07-13, 11:07
#20

#18. Vi har debaterat detta förr du o jag, skulle en varg gå in o ta ett får i ett hägn, ja då är det så att man säger, vi har haft besök av rov i natt, o vi miste ett får punkt o slut, men när man kommer ut o man kan se kroppar som ligger utspridda i hela hägnet, ingen vacker syn.     För min del så tycker jag lon är mer human mot oss som bedriver fårskötsel, men o andra sidan är den hårdare mot våra sälsynta skogshöns.

Sen att jakthundar stryker med det är fult förståligt, det fins indevider i våra rovdjur som spesialiserar sig på just jakthunda, de hör deras drev o jakten är igång från båda håll, med en skilnad att våra jakthundar driver menas rovdjuren jagar för att få sig ett skråvmål

corabora
2009-07-14, 10:15
#21

#20 Det är rätt att vi har debatterat förut och bara tanken på att det finns fler jägare med dina åsikter i skogarna har fått mig att gå med i svenska rovdjursföreningen.

#19 Roligt att ni förstår sarkasm. Dålig attityd/ fördommar är när ni tror att alla som är för rovdjur har pudel och bor i staden. Min favorit på detta forum är när jägarna påstås vara bättre bilförare än andra människor.

Sedan verkar det som det bara är jägare och bönder som begriper något vi övriga kan inget om hur naturen ska förvaltas, tjuvjakt verkar vara allmänt förekommande och helt accepterat bland er jägare.

Ni är välkomna hem till mig så tar vi en promenad och letar efter björniden, lo och vargspår. Med största sannolikhet får vi se korp, rovfågel och med lite tur havsörn. Trots detta så är det jakthundar som är vårat största problem.

Sedan står jag fast vid min åsikt om att hade alla jägare följt lagen så hade det redan varit laglig jakt på varg.

rifla
2009-07-14, 11:29
#22

#21 jag håller med dig i frågan om vargjakt och jag är jägare och hela fam

men jag vill verkligen säga att jag känner ingen som tjuvjagar varg och rovdjur för de flesta följer allt jakttabellen.

sen förstår jag helt och hållet de som är arga på vargen för vad de verkligen ställer till med i hagar och skog. här har vi nästan ingen älg längre och rådjur på 5 år har minskat med 80% och jakthundar är den nya macdonalds maten för vargen. men här ställer inte jakthunden till problem utan det är den snälla sommargästens hund som är SÅÅÅ snäll och bara springer i dikena och inte jagar något, men springer bort emellanåt. här håller vi våra jakthundar kopplade hela småbarns säsongen.

Allmänt verkar inte en del människor förstå hur det är i naturen att fåglar har sina bon i dikeskanten eller högt upp i träden. att morkullan alltid lägger på backen likaså med tjäder och orre. inte heller att harungar ligger i det höga gräset på ängen.

och inte heller att man inte tar "lite" ved i skogen eftersom trädet ändå låg ned, och var skydd för fåglar och mat.

eller att man inte kör ut bilen på höängen för att det var för långt gräs att gå i till skogen, eller att man springer runt i sådden och trampar ner allt för allemansrätten säger att man kan gå genom hagar och ängar. men vi som lever detta liv hela året vi följer åkerskanten ner dit vi ska

för oss är detta väldigt svårt att förstå hur människor har så lite respekt för vårat arbete och inkomst att de bara ödelägger och blir väldigt arga för att allemansrätten finns minsann

eller inte stänger grindar eller elstängsel som är runt djuren i hagen eller trampar ner el tråden så strömmen försvinner och djuren springer ut och går i trädgårdar och orsakar trafikolyckor.

och vilken sida av vägen (vänster) man går på när ingen trottoar finns eller att man cyklar på samma sida som motortrafiken och att man faktiskt får rida på vägen där bilarna åker men inte i grannens skog för att de trampar ner och förstör gran och tallplanteringar.

det jobbigaste är att man inte kan framföra detta utan att mötas av skrik och bråk. och bråk är inte vi ute efter utan i vår familj förklarar vi varför det inte går att göra så här.

eller vi kan ta sådana som struntar i att vi sätter upp skyltar om att jakt pågår gå EJ i skogen och ändå kommer de och går och tar jakthundarna och ringer polisen och säger att de hittat en bortsprungen hund med ett halsband med antenn på.

nu är inte alla människor på detta viset tack och lov. men skogen jordbruket ängarna jakten är vårat levebröd.

corabora
2009-07-14, 17:01
#23

#22 trevligt att någon håller med mig i vargjaktsfrågan. Sedan håller jag med dig i resten av det du säger. Den lilla ved jag tar i skogen är för att koka kaffe när jag är ute.

Trots björn, lo och vandringsvarg verkar det finnas mycket älg och rådjur runt oss (beräknat på vad jag sett när jag har varit ute med våra hundar). 

Problemet vi har med jakthundar är att de kommer hem till oss, vi bor med 7 jaktlag (tror jag att det är) i skogarna runt våran gård och älgslaktladan ligger 50 m bakom våran ena lada. Förra hösten blev vi tvungna att ställa ut vattenskål till en hund som var hos oss några timmar innan de hittade honom. Det är inte så kul när vi har höns och egna hundar i hundgård. Får se hur det går när vi skaffar får.

Tycker synd om dig som verkar försöka livnära dig i ett "turist" område, hos oss ser vi bara jägare, bärplockare, skogsarbetare och vilt. Skogen och gården är för oss en sidoinkomst och ett intresse.

Nore
2009-07-14, 22:31
#24

#21. På grund utav mina åsikter så har du gått med i rovdjursföreningen, o det hjälper tycker du? Som pekar ut oss jägare som tjuvjägare o banditer hela hopen, om jag inte missförstår dej helt.

Jag skulle vara glad om rovdjursföreningar o jägare skulle kunna föra en normal o städad debatt, men hitils så har det inte lyckas på de jag varit,varken här eller värmland eller där jägare o samer varit eniga i frågan om en giltig licensjakt på rov under en viss tid, men det kommer en dag skall du se det kommer att funka, o vi alla kommer vara nöjda, även du CoraboraFlört

                    MVH Nore

corabora
2009-07-15, 12:40
#25

Nore Om du tycker att jag behöver förklara varför jag är med i de föreningar som jag är med i så gick jag med i svenska rovdjursföreningen pga att du förnekade att det förekom tjuvjakt på varg och att vi skulle återgå till den gamla goda tiden "då det var skottpengar på varg". Samt åsikterna om att det är de som är i skogen ( för dig betyder det jägarna) som ska få bestämma över vad som ska få vara där och hur mycket ni ska få skjuta. Att du sedan verkar tro på Projekt varg och framför din kompis som såg en hästtransport i skogen efter att det blivit mörkt som bevis på att vargen är inplanterad.

Att du sedan verkar vägra inse att det finns rötägg i jägarkåren precis som det finns inom alla grupper i samhället gör mig mest mörkrädd. Ditt avslöjande om att du aldrig skulle kunna sitta ner och smutta på en god whisky samtidigt som du disskuterar med en som inte tycker som du i rovdjursfrågan kanske är ett grundproblem i de träffar du varit på.

Om du någonsin läst det jag skrivit i våra debatter så borde du veta att jag anser att det är en handfull jägare som jagar varg. Det finns desto fler som skulle kunna skjuta en varg om den passerar när de sitter på passet, beviset för detta borde vara att många vargar som trafikdödas eller hittas döda av andra orsaker har läkta skottskador. Du kan även få detta bekräftat om du pratar med några jägare.

Om alla som enligt dig begriper något inte hade skyddat dessa individer så skulle du redan haft licensjakt på varg.

Problemet som skapas av detta problem är att är det någon av ledarvargarna som blir skjutna så kan ungvargarna finnas kvar och har de inte lärt sig jaga så måste de söka sig till lättare jaktbyten som tamboskap.

När det gäller politiken borde du vara nöjd då det är den nuvarnade regeringen som inför senaste valet lockade väljare med hårdare rovdjurspolitik.  

Slutar ni sedan anklaga alla som inte tycker som er för att vara Stockholmare, pudelägare, naturromantiker samt att de inget begriper så skulle det nog underlätta debattklimatet.

Nu kanske du kan förklara varför du är med i jägarnas riksförbund.

I övrigt är jag nöjd bara bottenstocken på laden är bytt och jag fått 3 nya hundgårdar klara samt röjt och slagit ner stolp till rovdjursstängslet så vi kan ta hem får till våren. Tänk vad man får göra i storstan.

Nore
2009-07-15, 22:57
#26

#25. Wiskyn låter bra, o med lite debatt om rov o övrigt vilt, jo tack när skall vi ta det, helst före jaktsäsongenGlad

Med regeringen till en viss del ok, men andra saker nej o tvi vale.

Jag är med i förbundet för de för en sund o klar syn på jakten o det skall bedrivas en begränsad jakt o håller fortfarande med oss mindre jägare som vill bedriva jakten som en naturupplevelse.

Sen kan jag hälsa från en stockholmare som ingår mitt lag, peckeneser o bor på söder o dricker även wisky av sämre kvalite än vad jag är van vid.

Skulle också vara nöjd om allt arbete vore gjort innan hösten, o beträffande rovdjursstaketet är inte bidraget redan slut för att söka det, här nere var det nämligen en som sökte, men fick avslag på dessa penningar var slut.

                     MVH NoreObestämd

corabora
2009-07-16, 10:58
#27

#26 Jag har gått om plats hos mig. Vi kan samlas några stycken och ha spårning och kamerajakt på dagen och avsluta med whisky och debatt/ kunskapsutbyte.

Den enda jaktform jag skulle vilja prova är vinterjakt på ripa så pysslar du med det så väntar jag på inbjudan.

När det gäller bidragen för rovdjursstängsel så hoppas jag att jag skulle fått avslag om jag sökt då jag anser att de pengarna ska gå till de som försöket leva på djurhållningen och inte till oss som skaffar några får för att hagarna inte ska växa igen.

Nu får vi avsluta detta då vi hamnat lite utanför ämnesrubriken och Gunilla måste ha semester eftersom tråden inte har blivit låst.

Hawknestgrove
2009-07-16, 12:56
#28

Varför skulle jag låsa den? Än så länge håller tråden en utmärkt kvalitet.

The Owls are not what they seem de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....
KimE
2012-01-21, 19:06
#29

Inaktuell artikel då regeringen har ändrat sin rovdjurspilitik.

Hawknestgrove
2012-01-22, 13:39
#30

Ok då låser jag tråden

The Owls are not what they seem de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....
Upp till toppen