Etikett08-våtmarker
Läst 2292 ggr
SannaHolmgren
2007-05-16, 15:50

Utdikning och knott

Grannen dikade av en bit av mossen förra året, en bit som ligger jämte vår trädgård, eftersom han har byggt hjorthägn. Det verkar som om den här dikningen gjorde så att knotten försvann. Överallt häromkring utom hos oss har knotten börjat bli riktigt jobbiga, sådär som bara knott kan vara.  Spelar dikningen någon roll i knottens försvinnande. Jag har ju en orörd mosse endast 250 meter härifrån.

Hur stora "revir" har knott? Vem lever av knott?

Bjornen
2007-05-16, 17:00
#1

Knott och speciellt svidknott behöver rinnande vatten och buskage för äggläggning.

Upp till toppen